Работна средина2018-11-06T00:55:01+02:00

Работна средина

TWINSLAB е атрактивно место за работа, кое нуди уникатни можности за развој на стручни и одлучни луѓе. Ние работиме систематски со цел за да ја подобриме работната средина и да спречиме професионални повреди и болести.

TWINSLAB има цел да биде работно место кое го промовира здравјето на своите вработени и обезбедува сигурност на пациентите. Toa значи дека нашата амбиција е да создадеме култура и работна средина која ќе ја поттикнува тимската работа и ќе го штити здравјето и професионалниот развој на сите наши вработени во здрава и безбедна работна средина, врз основа на доверба, слобода и одговорност.

Ние спроведуваме редовна анкета за работната средина, која ни дава преглед на тоа како нашите вработени се чувствуваат во врска со нивната работна средина. Генерално, нашиот резултат е многу висок. Истражувањето на работната средина се користи како основа за зачувување на позитивните аспекти на работната средина во TWINSLAB и за брзо и ефикасно решавање на идентификуваните проблеми.