Материјали со кои работиме2020-05-20T15:03:33+02:00

Материјали со кои работиме

Заботехничката лабораторија TWINSLAB располага со врвна заботехничка опрема од најреномирани светски производители, со технички можности кои ги задоволуваат највисоките стандарди во работењето. Материјалите за работа внимателно се одбираат и за реставрација на забите се користат исклучиво материјали со висок квалитет.